Linh kiện văn phòng

at 30/07/2016

Toner Seal - Miếng chặn mực

Đóng khít vị trí đầu ống mực nơi tiếp xúc với trục in (drum) ngăn rò rỉ mực trong quá trình in ấn


Bar brush - Băng chổi

Sản phẩm thảm lông mịn cấu thành từ lọai sợi có tính năng khử điện tích. Băng chổi được sử dụng trong thiết bị in ấn với công dụng làm sạch bề mặt in

Roll Brush - Chổi xoay đa chức năng

Với thành phần sợi có tính năng sạc hoặc khử điện tích sử dụng trong các thiết bị in ấn như copier, printer… Thực hiện chức năng nạp mực in hoặc lau sạch bề mặt in

Copyright © 2014 Tsuchiya. All Rights Reserved.